Exchange Online PowerShell többfaktoros azonosítással (MFA)

Gyors megoldás sietősöknek: kattintás ide

Eddig az Exchange Online-hoz nem lehetett Modern (ADAL, MFA) autentikációval csatlakozni. Nemrég megjelent egy technet cikk, ami részleltesen leírja a csatlakozás folyamatát:

Admin Portal/Admin Centers/Exchange/Hybrid/Configure gomb a Exchange Online PowerShell Module alatt.

Ezután Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName <UPN> parancsot kell kiadni és már benni is vagyunk. (az UPN általában az email címmel egyezik meg)

Miután már fel van telepítve a modul az adott felhasználónak, PowerShell ISE -ből az alábbi módon lehet betölteni az Exchange Online PowerShell module -t , hogy működjön az MFA.

Import-Module $((Get-ChildItem -Path $($env:LOCALAPPDATA+"\Apps\2.0\") -Filter Microsoft.Exchange.Management.ExoPowershellModule.dll -Recurse ).FullName|?{$_ -notmatch "_none_"}|select -First 1)
$EXOSession = New-ExoPSSession
Import-PSSession $EXOSession